BIP

Aktualności.

Aktualności

 INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ŻŁOBKU

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 202 0R. ULEGA PODWYŻSZENIU STAWKA ŻYWIENIOWA DO KWOTY 5,00 ZŁ.

ZA KAŻDY DZIEŃ POBYTU W ŻŁOBKU.

OPŁATA CZESNEGO NIE ULEGA ZMIANIE I WYNOSI 100,00 ZŁ MIESIĘCZNIE.

RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH OD WRZEŚNIA WNOSZĄ OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 210,00 ZŁ

ZA MIESIĄC WRZESIEŃ, WSZYSTKIE NIEOBECNOŚCI ZGODNIE Z DZIENNIKIEM OBECNOŚCI

BĘDĄ ODLICZONE W NASTĘPNYM MIESIĄCU I PODAWANE DO WIADOMOŚCI RODZICÓW.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WRZESIEŃ DLA DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAJĄ DŁUŻEJ BĘDZIE PODANA

DO WIADOMOŚCI RODZICÓW OK. 10-TEGO WRZEŚNIA.

OPŁATY NALEŻY REGULOWAĆ DO DNIA 25-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO ŻŁOBKA

MIEJSKIEGO: BS IZBICA 96 9610 0002 2010 0070 8254 0001

 

BRAK OPŁAT ZA OKRES DWÓCH MIESIĘCY SKUTKUJE ODMÓWIENIEM PRZYJĘCIA DZIECKA

DO ŻŁOBKA.

 

UWAGA!!!

OD 01 CZERWCA 2020 ROKU NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO:

NR KONTA 96 9610 0002 2010 0070 8254 0001

BANK SPÓŁDZIELCZY IZBICA

 

 

 

 

ŻŁOBEK WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OD DNIA 06.05.2020 R.

DO ŻŁOBKA MOGĄ UCZĘSZCZAĆ TYLKO TE DZIECI, KTÓRYCH OBYDWOJE RODZICÓW PRACUJE ZAWODOWO I NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA OPIEKI.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ORGANIZACJI OPIEKI DLA DZIECI W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KRASNYMSTAWIE.

 

Dyrektor żłobka

Barbara Delikat

 

 

 

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Organizacja opieki dla dzieci w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie

1. Żłobek pracuje w godzinach 6-16-ta w dni robocze.

2. Funkcjonują trzy grupy wiekowe na dotychczasowych zasadach.

3. W grupie może przebywać do 12 dzieci.

4. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny min 2 m.

6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem na 15m kw.

7. Dzieci do żłobka są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

8. Przed wejściem do żłobka osoby dorosłe są zobligowane do dezynfekcji rąk, zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa.

9. Rodzice proszeni są o wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

10. Rodzice powiadomieni o niepokojących objawach chorobowych swojego dziecka muszą odebrać je z placówki.

11. Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności!