BIP

Aktualności. Czyli co u nas słychać.

Aktualności.

Aktualności

 

UWAGA!!!

OD 01 CZERWCA 2020 ROKU NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO:

NR KONTA 96 9610 0002 2010 0070 8254 0001

BANK SPÓŁDZIELCZY IZBICA

 

 

 

 

ŻŁOBEK WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OD DNIA 06.05.2020 R.

DO ŻŁOBKA MOGĄ UCZĘSZCZAĆ TYLKO TE DZIECI, KTÓRYCH OBYDWOJE RODZICÓW PRACUJE ZAWODOWO I NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA OPIEKI.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ORGANIZACJI OPIEKI DLA DZIECI W ŻŁOBKU MIEJSKIM W KRASNYMSTAWIE.

 

Dyrektor żłobka

Barbara Delikat

 

 

 

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Organizacja opieki dla dzieci w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie

1. Żłobek pracuje w godzinach 6-16-ta w dni robocze.

2. Funkcjonują trzy grupy wiekowe na dotychczasowych zasadach.

3. W grupie może przebywać do 12 dzieci.

4. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny min 2 m.

6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem na 15m kw.

7. Dzieci do żłobka są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

8. Przed wejściem do żłobka osoby dorosłe są zobligowane do dezynfekcji rąk, zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa.

9. Rodzice proszeni są o wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

10. Rodzice powiadomieni o niepokojących objawach chorobowych swojego dziecka muszą odebrać je z placówki.

11. Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności!